عطر جیبی مارینا مرو

عطر مارینا مرو در سه رایحه ویژه آقایان و ۳ رایحه ویژه بانوان تولید شده است.